Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekologická rizika měst. odvodnění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YERM Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Ekologická rizika městského odvodnění ve vztahu ke stokové síti a městským recipientům. Látkové znečištění v urbanizovaném povodí - jeho vznik a charakteristika, rozhodující procesy a relevantní látky. Transport a transformace znečištění ve stokové síti. Dopad vypouštěných odpadních vod na městský recipient. Mikrobiologické a biologické hodnocení toku. Metody hodnocení ekologických rizik - analýzy účinků a expozic.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Ekologická rizika městského odvodnění ve vztahu ke stokové síti a městským recipientům. Látkové znečištění v urbanizovaném povodí - jeho vznik a charakteristika, rozhodující procesy a relevantní látky. Transport a transformace znečištění ve stokové síti. Dopad vypouštěných odpadních vod na městský recipient.

Osnova cvičení:

Mikrobiologické a biologické hodnocení toku. Metody hodnocení ekologických rizik - analýzy účinků a expozic.

Cíle studia:

Seznámit se s hlavními procesy v urbanizovaných povodích - transport a transformace vody a znečištění, interakce s recipientem, opatření.

Studijní materiály:

Calow: Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. Blackwell Science 1998; Suter et al.: Approach and Strategy for Performing Ecological Risk Assessment. ES/ER/(TM)-33/R2. 1995; Laws: Aquatic Pollution. John Willey & Sons. 1993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24507205.html