Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Měření a monitoring v městském povodí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YMMM Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Přednášky: Účel monitoringu. Monitoring dešťových srážek. Monitoring průtoků v potrubích či korytech s volnou hladinou. Monitoring kvality vody. Nejistoty měření. Cvičení: Kalibrace dešťoměrů. Určení množství balastních vod. Vyjádření nejistot měření.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Účel monitoringu. Monitoring dešťových srážek. Monitoring průtoků v potrubích či korytech s volnou hladinou. Monitoring kvality vody. Nejistoty měření.

Osnova cvičení:

Kalibrace dešťoměrů. Určení množství balastních vod. Vyjádření nejistot měření. Biomonitoring v terénu.

Cíle studia:

Seznámit se základy monitoringu a měření při odvodnění městských povodí: účel monitoringu, měřené veličiny, spektrum měřících přístrojů, strategie monitoringu, nejistoty měření

Studijní materiály:

Haloun: Modelování odtoku z intravilánu. 1993, ČVUT, Praha; Krejčí a kol.: Odvodnění urbanizovaných území. 2002, NOEL2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24506805.html