Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Provoz vodních toků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141YPVT Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Odezva říčního systému na stavební opatření. Správa, provoz a údržba vodních toků. Zájmy uživatelů vodních toků versus obecná ochrana říčních ekosystémů. Provoz vodních toků v urbanizovaném území a v zemědělské krajině. Specifické problémy provozu vodních toků v jednotlivých regionech ČR. Příprava studie užitků na vodním toku.

Požadavky:

Není požadována návaznost.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s problematikou provozu a správy vodních toků na území ČR.

Studijní materiály:

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.,

TNV 75 2925 Provoz a údržba vodních toků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24506505.html