Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Městské inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YMIN Z 2 1P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Postupy a priority koordinace řešení systémů technické obsluhy urbanizovaného území a jejich praktická aplikace. Řešení obvykle konfliktních vztahů mezi prvky technického vybavení území a jejich podstatných okolím (zejména ve veřejném prostoru měst a obcí). Seminární část je zaměřena k aktivní odborné diskusi k zadaným tématům na základě vstupních referátů studentů.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Postupy a priority koordinace řešení systémů technické obsluhy urbanizovaného území a jejich praktická aplikace. Řešení vztahů mezi prvky technického vybavení území a jejich podstatných okolím (zejména ve veřejném prostoru měst a obcí).

Osnova cvičení:

Seminární část je zaměřena k aktivní odborné diskusi k zadaným tématům na základě vstupních referátů studentů.

Cíle studia:

Seznámit se s řešením systémů technické obsluhy urbanizovaného území.

Studijní materiály:

Šrytr a kol.: Městské inženýrství. Díl 1. 1998 a díl 2. 2001. Academia Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24506405.html