Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Požární zabezpečení staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YPOZ Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, proces hoření, požární zatížení. Hlavní zásady požárně bezpečnostního řešení staveb, návaznost právních předpisů a norem na Směrnici Rady EU; požární kodex. Chování stavebních materiálů v ohni - dřevo, ocel, betony, plasty. Požárně bezpečnostní zařízení. Vliv požáru na napjatost a přetvoření stavebních konstrukcí, zásady pro řešení stavebních konstrukcí z hlediska požární ochrany.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti se seznámí se základy požárně bezpečnostního řešení staveb, legislativou, chováním nejpoužívanějších materiálů v ohni a jejich ochranou a zásadami represivních opatření.

Studijní materiály:

[1] KUPILÍK Václav. Konstrukce pozemních staveb - Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze 2009. 195 s. ISBN 978-80-01-04291-5

[2] POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Verze 01_2010.12. Internetové stránky. [online]. http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=46&sub=167

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124YPOZ
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24504905.html