Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154YIGD Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Pavel Hánek (gar.)
Cvičící:
Pavel Hánek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Polohové oblouky v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK (jednoduché i složené). Přechodnice a oblouky s přechodnicemi. Zakružovací oblouky nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací staveb. Vložená přednáška specialisty z praxe, případně exkurze.

Požadavky:

Účast na praktických cvičeních je povinná. Zápočet bude udělen při splněné docházce a včasném odevzdání a přijetí úloh.

Osnova přednášek:

Obsah (včetně výběru vložené přednášky či exkurze) a harmonogram budpou po dohodě upřesněny na počátku semestru.

Osnova cvičení:

Upřesnění s ohledem na počet studentů a po vzájemné dohodě počátkem semestru.

Cíle studia:

Student bude schopen aplikace studované problematiky v praxi.

Studijní materiály:

[1] HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007

ČSN 73 0420

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/hanekpav/K154/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24504105.html