Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekonomické teorie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
T05EKT ZK 4P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Makroekonomické agregáty - jejich kritická analýza. Metody výpočtu. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Determinace skutečného produktu (důchodu). Pojetí potenciálního produktu. Ekonomický cyklus a alternativní cesty jeho interpretace. Inflace a nezaměstnanost - jejich vzájemný vztah. Makroekonomická funkce vlády. Monetární politika - její možnosti a meze. Fiskální politika - její možnosti a meze. Alternativní pohledy na makroekonomickou politiku vlády - soudobé kontraverze v makroekonomii. Ekonomický růst - teorie ekonomického růstu (neoklasické teorie a nová teorie růstu). Logika a mechanika tržní regulace. Utváření poptávky: Chování spotřebitele. Kardinalistické a ordinalistické pojetí užitečnosti. Individuální preference a omezení. Rovnováha spotřebitele. Poptávka individuální a poptávka tržní. Vliv cen a důchodů na poptávku, problém elasticity poptávky (krátké a dlouhé období). Utváření nabídky: Chování výrobce. Firma (podnik) a její cíle. Výroba, technologie a produkční funkce. Rozpočtové omezení firmy. Náklady, příjmy a zisk firmy. Chováni firmy v rozdílných tržních strukturách. Utváření tržní rovnováhy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24450205.html