Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Odvodnění urbanizovaných území

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44OUU ZK 2P česky
Přednášející:
Ivana Kabelková (gar.), Marcela Synáčková (gar.)
Cvičící:
Marcela Synáčková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Dešťová data pro městskou hydrologii (vytvoření dešťových sérií, katalogu a skutečné historické dešťové řady). Výpočet efektivního deště. Výpočet koncentrace povrchového odtoku. Struktura a stavba matematických modelů srážkoodtokových jevů. Kalibrace a verifikace modelů. Monitorování městských povodí. Vliv systému na životní prostředí. Teorie a praktický výpočet akumulace znečištění ve stokové síti a splachu znečištění z povrchu území. Nové stavební prvky (dešťové nádrže, separátory, regulátory průtoku apod.), popis funkce, výpočet a jejich praktické užití.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubení znalostí matematickém modelování srážkoodtokových dějů.

Studijní materiály:

KREJČÍ V. a kolektiv: odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000 s.r.o. Brno, 2002 ISBN 80-86020-39-8

BUTLER, D. - DAVIES, J. W.: Urban drainage. Abingdon, Spon Press, 2004. ISBN 0-415-30607-8. 543s

Marshalek J.: Urban water cycle processes and interactions. Technomic Publishing Co, Lancaster , 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24444005.html