Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Podpovrchová hydrologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D41PPH ZK 2P česky
Přednášející:
Tomáš Vogel (gar.)
Cvičící:
Tomáš Vogel (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Hydraulické charakteristiky pórovitého prostředí, řídící rovnice proudění vody, počáteční a okrajové podmínky; Infiltrace, redistribuce, evaporace, průsak, kapilární vzlínání, hypodermický odtok; Proudění v nasycených formacích; Transport kontaminantů, hydrodynamická disperze, řídící rovnice transportu, počáteční a okrajové podmínky, nekonzervativní transport.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumění základním metodám, nezbytnými pro kvantitativní popis procesů spojených s prouděním vody a transportem kontaminantů v přírodních pórovitých formacích.

Studijní materiály:

WWW stránky předmětu viz http://hydrology.fsv.cvut.cz

Císlerová M., Vogel T.: Transportní procesy, ČVUT Praha, 1998.

Hillel D.: Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998.

Bear J.: Modeling Groundwater Flow and Pollution, Kluwer, 1987.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24442605.html