Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Angličtina

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D04ANG ZK 2C česky
Přednášející:
Petra Florianová (gar.)
Cvičící:
Petra Florianová (gar.), Sandra Giormani, Hana Horká, Renáta Nivenová, Magdalena Žemličková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Cílem kurzu je seznámit doktoranda se základními útvary akademického stylu a připravit ho na reálné komunikační situace, jako je například prezentace vlastní vědeckovýzkumné práce, sepisování žádostí o grant, běžná korespondence, tvorba anotace apod. Dále by měl kurz pomoci s přípravou na zkoušku z anglického jazyka, kterou musí doktorandi povinně složit.

Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

S.Kasíková: English for PhD students

S.Kasíková:English Grammar Chapters II

S.Kasíková:English Grammar Chapters

R. Murphy: English Grammar in Use

L.Štěpánek,J. de Haaff a kol.: Academic English

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24432705.html