Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie her a optimální rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A11Y2TH KZ 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je podat přehled té části teorie her, jejímž hlavním úkolem je objasnit, co lze považovat za optimální rozhodnutí v situacích, kdy dochází ke střetnutí zájmů rozhodujících subjektů nebo institucí. K popisu jednotlivých konfliktních situací se používá techniky matematického modelování. Cvičení je věnováno bohatým praktickým aplikacím jednotlivých partií, a to především v dopravě a ekonomii.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Klasifikace a matematické modely rozhodovacích situací.

2.Nekonfliktní rozhodovací situace, matematické programování.

3.Antagonistický konflikt - optimální strategie, teorie maticových her.

4.Nekonečný antagonistický konflikt - hry s nekonečně mnoha strategiemi.

5.Neantagonistický konflikt dvou účastníků - nekooperativní teorie.

6.Pokračování - kooperativní teorie.

7.Konflikt N účastníků - nekooperativní teorie.

8.Pokračování - kooperativní teorie.

9.Další teorie řešení kooperativních her.

10.Vícekriteriální optimalizace.

11.Rozhodování při riziku a neurčitosti.

12.Rozhodování v konfliktech s p-inteligentními účastníky.

13.Teorie užitku.

14.Teorie optimálního řízení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Maňas M.: Teorie her a její aplikace, Praha, SNTL, 1991

Maňas M.: Teorie her a optimální rozhodování, Praha, SNTL, 1974

Maňas M.: Games and Economic Decisions, Praha, VŠE, 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24390905.html