Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie hromadné obsluhy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A11THO ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Bodový proces, definice, pravděpodobnostní charakteristiky. Základní typy procesů, proces obnovy. Markovské procesy, Markovské modely, Kendallova klasifikace, model M/M/1, modely M/M/n. Nemarkovské modely, model M/C/n, modely G/G/n. Modely se spojitým tokem. Obslužné sítě, příklady Petriho sítě. Počítačové simulace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod, základní pojmy - obslužný systém, příklady.

2.Bodový proces, definice, formy zápisu, pravděpodobnostní charakteristiky.

3.Základní typy procesů - procesy homogenní, ordinární, Poissonův proces, proces obnovy.

4.Markovské procesy, soustava kolmogorových diferenciálních rovnic.

5.Markovské modely, Kendallova klasifikace.

6.Model M/M/1, počet zákazníků, rozložení doby čekání, rozdělení periody nepřetržitého provozu, frontové režimy.

7.Modely M/M/a, podmínka stability, charakteristiky systému, systém M/M/Ą, systém s omezenou frontou.

8.Nemarkovské modely, model M/G/a, systémy s obecně rozloženou dobou obsluhy, systém s minimální dobou obsluhy.

9.Modely G/G/n.

10.Modely se spojitým tokem.

11.Obslužné sítě, úvod, rovnováha systému hromadné obsluhy.

12.Obslužné síti, příklady, model otevřené obslužné sítě.

13.Petriho sítě.

14.Počítačové simulace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Bacceli F., Brémaud P.: Elements of Queuing Theory, Springer - Verlag, Applications of Mathematics 26, 1994

Kleinrock L.: Queuing Systems. orig. John Wiley &Sons, ruský překlad Moskva, 1979

Kulvánek P., Brandalík F.: Operační analýza 1, Teorie hromadné obsluhy, Alfa Bratislava, 1982

Machek J., Likeš J.: Teorie pravděpodobnosti, Matematika pro vysoké školy technické, Praha, SNTL, 1987

Zítek F.: Ztracený čas, Praha, ACADEMIA, 1969

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24389405.html