Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Dopravní psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A15DPS Z 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Předmět přináší systematický výklad a rozbor poznatků podle základní osnovy. Vychází ze zásady komplexnosti hledisek více vědních disciplín. Při výkladu jsou zahrnuty podmínky, na nichž závisí výkonnost a spolehlivost člověka v dopravních systémech. Z hlediska jednoty teorie a praxe předchází příkladům aplikace a řešení praktických dopravně-psychologických problémů vědecká analýza dopravních procesů a podmínek, v nichž se uskutečňují. Zdůrazněná jsou i metodologická hlediska, která jsou nezbytným východiskem pro přípravu studentů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Předmět psychologie a vybrané základní psychologické pojmy.

2.Základní psychologické poznatky o činnosti pracovníků řídících dopravní prostředky a dopravní systémy.

3.Příjem informací v dopravních systémech sdělovače a informační systémy z hlediska kognitivní psychologie.

4.Statické a dynamické rozhodování a jednání zejména ve vztahu k míře informovanosti a rizikovosti dopravní situace.

5.Konstrukce dopravních prostředků a technických zařízení z hlediska inženýrské psychologie.

6.Dopravní cesta a provoz z hlediska psychologie a fyziologie.

7.Psychologické aspekty selhání lidského činitele v dopravě. Nehody a dopravní konflikty.

8.Zátěž, únava, monotonie a biorytmy v dopravě. Režim práce a odpočinku.

9.Personální a organizační práce v dopravě z psychologického hlediska.

10.Věk a zkušenost účastníků dopravy.

11.Psychologická kriteria způsobilosti pro řízení dopravních prostředků a systémů. Výběr pracovníků.

12.Dopravní výchova, výuka a výcvik. Rozvoj schopností, dovedností a sociální kompetence.

13.Sociálně psychologické aspekty dopravy (mezilidské vztahy, očekávané a skutečné chování, modely sociální komunikace a kooperace).

14.Doprava a životní prostředí z psychologického hlediska.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Mayerová M., Mikšík O., Břicháček V.: Spolehlivost člověka v dopravních systémech, Praha, NADAS, 1990

Štikar J., Hoskovec J.: Přehled dopravní psychologie. Historie, teorie, výzkum, aplikace., Praha, Karolinum, 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24389305.html