Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Dějiny Německa

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15WQDN Z 4 4
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Kurs je určen zájemcům o kapitoly dějin našeho největšího souseda, a to od počátku dějinného období až do současnosti. Témata zahrnují ucelený přehled německých dějin, jejichž výklad bude důsledně v kontextu dobového, především středoevropského vývoje. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku českoněmeckého sousedství a vývoje vzájemných vztahů, jakož i rozdílného chápání uzlových bodů národní minulosti. Vlastní německé dějiny budou průběžně doplňovány shrnovacím pohledem na dějiny Rakouska, Švýcarska, částečně Nizozemí a německého osídlení v Čechách, na Moravě a ve východním Prusku.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24388705.html