Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Operační výzkum

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A11OV ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Definice optimalizační úlohy, klasický dopravní problém, geometrická interpretace úloh lineárního programování, simplexová metoda. Speciální optimalizační úloha, optimální strategie, funkce s Markovskou vlastností. Vratné a nevratné procesy. Aplikace dynamického programování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Zavedení pojmů matematický model, optimalizační úloha.

2.Grafické řešení.

3.Simplexová metoda.

4.Určování výchozího bazického přípustného řešení.

5.Duální úlohy.

6.Modifikace simplexové metody.

7.Kapacitní verze simplexové metody.

8.Pojem diskrétního deterministického procesu.

9.Optimalizační úloha, přiřazená diskrétnímu deterministickému procesu.

10.Bellmanův princip optimálnosti.

11.Zpětný a přímý výpočet.

12.Optimalizace vzhledem ke koncovému stavu.

13.Optimalizace vzhledem k počátečnímu a koncovému stavu.

14.Optimální rozdělení zdrojů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dautzig G. B.: Lineare programierung und Erweiterungen, Berlin, Springer-Verlag, 1966

Luenberger D. G.: Introduction to linear and nonlinear programming, Addison - Wesley Publishing Company, 1973

Polak E.: Computation methods in optimization An Unified Approach, New York and London, Academic Press, 1971

Plešník J., Dupačová J., Vlach M.: Lineárne programovanie, Bratislava, Alfa, 1988

Nožička F.: Dynamické programování I, Praha, skripta SPN, 1977

Morávek J.: Dynamické programování, Praha, Mladá Fronta, 1977

Bellman R.: Dynamic Programming, Princeton, 1957

Bellman R., Dreyfus S.: Applied Dynamic Programming, Princeton, 1962

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24388605.html