Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ochrana přírody a přírodních zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12WOPP KZ 4 6
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Historie ochrany přírody, její vývoj v ČR a ve světě, cíl a účel. Ochrana přírody obecná a speciální, ekosystémový přístup. Chráněné části přírody velkoplošné (národní parky, chráněné krajinné oblast), maloplošné (přírodní rezervace), biosférické rezervace. Územní systémy ekologické stability, územní plánování. Legislativa související s ochranou přírody. Mezinárodní organizace a mezinárodní konvence v ochraně přírody. Trvale udržitelný rozvoj a ochrana přírody. Nové trendy v ochraně přírody.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24388205.html