Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Hygiena práce a egonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15WHPE KZ 4 6
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studenta se základními poznatky vědních oborů hygiena práce a ergonomie, což umožní posluchači rychlou orientaci v dané problematice při nástupu do praxe. Předmětem oboru hygiena práce je vliv pracovních podmínek na zdraví pracujících a vytváření a ochrana zdravých pracovních podmínek. Předmětem oboru ergonomie jsou vzájemné vazby člověka, stroje a prostředí. Získané znalosti umožní studentům techniku co nejvíce přizpůsobit možnostem a schopnostem člověka.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24363705.html