Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technická mechanika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18TM Z,ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:
Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti ze statiky, teorie pružnosti, kinematiky a dynamiky.

Studijní materiály:

Kufner V., Kuklík P, Stavební mechanika 10, Praha, ČVUT ES, 1995, Jíra J., Micka M., Puchmajer P., Kinematika a dynamika v dopravě, Příklady, Praha, Vydavatelství ČVUT, 2004, Puchmajer P., Pružnost a pevnost, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24335205.html