Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vrtule

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21V Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Teorie vrtulového listu, zatížení vrtulových listů, konstrukce jednotlivých částí vrtule, řízení úhlu nastavení, ochrana proti námraze, údržba a opravy vrtule.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět seznamuje posluchače s konstrukcí, zatížením, řízením a údržbou vrtulí. Příprava studentů na úspěšné složení testu M17 dle požadavků Part 66 nezbytného pro získání licence AMT.

Studijní materiály:

Huječek, Z.: Vrtule. Studijní modul 17, Brno: Cerm 2004. 95 s. ISBN 80-7204-363-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24316305.html