Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Letiště

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LTTE Z,ZK 4 2P+1C+12B česky
Přednášející:
Ladislav Capoušek, Roman Vokáč (gar.), Petr Líkař
Cvičící:
Ladislav Capoušek, Roman Vokáč (gar.), Petr Líkař
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Vztažný bod a teplota letiště, vyhlášené délky vzletových a přistávacích drah - RWY. Pojezdové dráhy a odbavovací plochy, předpolí, dojezdové dráhy, značení pohybových ploch, světelné soustavy, ochranná pásma. Vliv provozu letiště do životních podmínek - ekologie okolí letiště. Návazná pozemní doprava.

Požadavky:

Letecký provoz a předpis.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalost technické a provozní infrastruktury letišť, vzájemných vazeb jednotlivých zón letiště a vztahů letiště k území dotčenému provozem letiště.

Studijní materiály:

Předpis ICAO: Annex/L-14 Letiště, L-14/OP

Kazda A. ? Caves R., E.: Airport Design and Operation, 2nd Edition. Elsevier Science Ltd., Oxford. 2007. ISBN-13: 978-0-08-045104-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24312705.html