Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy urbanismu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12WZU KZ 4 6
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Vysvětlení základních pojmů a smyslu oboru urbanismu v týmové spolupráci. Stručný přehled historie stavby měst. Vliv přírodních a kulturně historických hodnot v sídlech a v krajině. Technické a funkční složky (bydlení, občanská vybavenost, rekreace, pracoviště a zeleň) a jejich vazby na dopravu a technickou infrastrukturu. Hmotově prostorové složky v urbanismu. Úloha dopravy - pěší - motorové - MHD jako kompoziční prostorové trasy. Společensko - sociální a sociologické prvky v oboru participace parteru. Dopravní parter a jeho prvky. Význam přírodních prvků v krajině, sídle a jeho částech. Prostorové členění sídla a druhy urbanistických souborů (centrum - obytné soubory, soubory občanských vybavení) a vliv dopravy na jejich tvorbu a regeneraci. Vliv dopravy v osídlení, regionech, sídlech a jejich částech. Praktické příklady v regionech a sídlech z českých a zahraničních měst.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24262405.html