Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105PRA Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice. Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy, dále pracovnímu právu a GDPR.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Výuka je zaměřena na základní otázky právní teorie a základní instituty občanského práva, správního práva a ústavního práva. Klade si za cíl poskytnout posluchačům základy právní kultury, poskytnout přípravu pro snadnější orientaci v občanském životě i praxi po ukončení studia.

Studijní materiály:

:Ústava České republiky.

:Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky.

:Nový občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012.

:Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24134905.html