Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pěší a cyklistická doprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12WPCD KZ 4 6
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Pěší doprava - všeobecná problematika, názvosloví, obecné zásady pěšího provozu. Dopravně urbanistické kategorie, šířkové a prostorové uspořádání, kapacita, sklony, osvětlení a vybavení komunikací pro pěší a technické parametry zařízení pro pěší. Chodníky, stezky pro pěší, úrovňové a mimoúrovňové přechody, rampy, schodiště, eskalátory, výtahy. Pěší provoz na okružních křižovatkách. Pěší a obytné zóny. Dopravní trasy pro tělesně postižené. Cyklistická doprava - vývoj ve světě a u nás, základní informace, funkce a postavení v území, podmínky rozvoje, způsoby hodnocení současného stavu a předpokladů vývoje a návrh řešení, možnosti rozvoje bez výstavby (provozní opatření, dopravní značení), dopravně sociologické průzkumy. Výhody a nevýhody jízdního kola. Vybavení jízdních kol a cyklistů. Zásady řešení cyklistické dopravy - prostorové nároky, segregace a integrace s ostatními druhy doprav, příčné uspořádání, směrové a výškové vedení, návrhová rychlost. Typy, kapacita a řešení cyklistických komunikací - začátky a ukončení, úpravy a bezpečnost cyklistů na křižovatkách a při zastávkách nekolejové MHD, odstavné plochy. Zařízení pro cyklisty. Přeprava jízdních kol po železnici a v MHD. Potenciální zřizovatelé a provozovatelé cyklistických tras. Cykloturistické trasy - značení v terénu a v mapách. Celostátní cyklistická síť České republiky. Cyklistická doprava v Praze. Cyklistická doprava v zahraničí - Rakousko, Německo, Švýcarsko, Dánsko, Nizozemí, USA. Zahraniční nabídka mapové literatury pro cyklisty.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24080605.html