Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Evropské letecké právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2EP KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Úvod do problematiky leteckého práva v rámci právního řádu ČR. Informace o právním prostředí Evropské unie v oblasti letectví. Informace o mezinárodních úmluvách a organizacích v oblasti letectví. Informace o legislativních a předpisových systémech v letectví v evropském a mezinárodním měřítku.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základů leteckého práva v rozsahu nutném pro praxi.

Studijní materiály:

Zákon o civilním letectví, Směrnice a nařízení EU, Úmluva o mezinárodním civilním letectví, Čapek a spol., Civilní letectví ve světle práva, letecké předpisy.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24075705.html