Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Predikce časových řad

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y2PR KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Úvod do predikce časových řad, význam predikce, základy kvantitativního předpovídání. Metody pro vyhodnocení kvality predikce, popisné statistiky, MAE, MAPE, RMSE, naivní predikce, predikce pro obecnou formulaci ztrátové funkce. Výpočetní a programovací prostředí R. Regresní modely, základy lineární regrese, jednoduchá regrese.Vícenásobná regrese, statistické testy lineární závislosti, výběr vstupních proměnných, predikce regresními metodami.

Požadavky:

Základní poznatky z matematické statistiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky predikce časových řad a podrobně je seznámit s různými metodami samotné predikce i hodnocení její kvality. Důraz je kladen i na řešení různých metod a modelů pomocí konkrétních příkladů z praxe.

Studijní materiály:

Makridakis S., Wheelwright S. C., Hyndman R. J.: Forecasting: Methods and Applications, Third edition, John Willey & Sons, 1998, Anděl J.: Statistická analýza časových řad, Praha, SNTL, 1976, Box G. E. P., Jenkins G. M.: Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisko, Revised Edition, 1976

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24075205.html