Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Výpočtová mechanika v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y2VM KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Tenzor a deviátor napětí a deformace. Princip virtuálních prací a variační principy v MKP. Prutové, plošné a prostorové konstrukce v MKP. Metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic. MKP v dynamice dopravních soustav. Pružnoplastický materiál. Vazkopružný materiál. Úlohy nelineární mechaniky v MKP. Metody řešení nelineárních rovnic. MKP v problémech biomechaniky. Úlohy lomové mechaniky v MKP.

Požadavky:

Vnitřní síly prutových soustav. Virtuální práce, energie. Dynamika tuhého tělesa, pohybové rovnice. Kmitání. Rovinná napjatost. Ohyb a deformace nosníků. Kombinovaná namáhání. Výpočty při časově proměnném zatížení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost řešení konstrukčních soustav z různých materiálů a při složitém zatížení metodou konečných prvků.

Studijní materiály:

Bittnar Z., Šejnoha J.: Metoda konečných prvků I, Praha, ČVUT ES, 1991, Bittnar Z., Šejnoha J.: Numerické metody mechaniky 1 a 2, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1992, Bittnar Z., Řeřicha P.: Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí, Praha, SNTL, 1981, Brož P., Procházka P.: Metoda okrajových prvků v inženýrské praxi, Praha, SNTL, 1987

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24074305.html