Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Optimalizace výroby vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16Y2OV KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Analýza návrhu výrobních variant. Složky výrobních nákladů. Volba technologie podle charakteru výrobku a množství. Výrobní technologie slévání, kování, lisování, svařování a jejich hospodárnost. Technologičnost konstrukce a možnosti výroby. Příklady výroby jednotlivých součástí a výrobních skupin vozidel.

Požadavky:

Znalosti z předmětu pružnost a pevnost a nauky o materiálech na úrovni bakalářského studia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled o faktorech, které ovlivňují výběr optimální technologie výroby daných konstrukčních celků.

Studijní materiály:

Zelenka A., Král M.: Projektování výrobních systémů, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1995, Dunovský J.: Speciální technologie, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24073205.html