Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nedestruktivní kontrolní metody pro výrobu a provoz dopravních prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16Y2ND KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Metody nedestruktivní kontroly a jejich použití v dopravní technice. Kapilární metody. Magnetické metody. Ultrazvukové metody kontroly. Radiodefektoskopie. Detekce ionizujícího záření, zobrazení defektů. Postupy prozařování, vyhodnocení a klasifikace vad.

Požadavky:

Znalosti z předmětu pružnost a pevnost a nauky o materiálech na úrovni bakalářského studia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled o kontrolních metodách vedoucích k odhalení únavových či konstrukčních vad materiálu.

Studijní materiály:

Novotný J.: Technologie I., Praha, Vydavatelství ČVUT, 1996,, Dunovský J. - Dubenský R.: Vybrané stati ze svařování a defektoskopie, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1985, Kuhn L.:Technická diagnostika, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1988

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24073105.html