Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Konstrukce dopravních prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16Y2KA KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti posluchačů získané v rámci bakalářského studia. V předmětu jsou podrobně probírány koncepční i konstrukční prvky vozidel různých kategorií. Jsou uvedeny vstupy pro vlastní koncepční rozhodování o typu a charakteru dopravního prostředku a metody výzkumné a vývojové činnosti související s projektem. Je popsána projekční činnost a její softwarová podpora. Posluchači se seznámí s právními, hygienickými, ekonomickými i ekologickými aspekty konstrukce.

Požadavky:

Základní znalost z oblasti kinematiky a dynamiky na úrovni látky probírané v rámci bakalářského studia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled o koncepci a konstrukčních zásadách vozidel různých kategorií.

Studijní materiály:

Dočkal V., Kovanda J., Hrubec F.: Pneumatiky, Praha, ČVUT, 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24073005.html