Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Stylistika a rétorika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y2SR KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Eva Rezlerová, Irena Veselková
Cvičící:
Eva Rezlerová, Irena Veselková
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Základní dovednosti mluveného a psaného projevu jako součást mezilidské komunikace. Získání základních znalostí o komunikaci, technikách řeči a formách mluveného i psaného projevu. Výchova hlasu a řeči; volba jazykových prostředků. Sémantická, syntaktická a pragmatická stránka jazyka. Kreativní myšlení v mluvě a psaném projevu. Praktická část - pěstování řečnických dovedností.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Nabytí základních teoretických znalostí a praktických dovedností ve stylistice a rétorice. Příprava na prezentaci odborných obsahů (referát, diskusní příspěvek, diplomová práce, článek, rezumé, panelová diskuse apod.).

Studijní materiály:

Kohout, J., Rétorika. Praha, Management Press 2002

Hubáček, J., Učebnice stylistiky. Praha, SPN 1987

Havránek, B. - Jedlička, A., Česká mluvnice, 4. vyd., Praha 1981

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24072705.html