Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Hygiena práce a ergonomie v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15Y2HP KZ 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Základní poznatky vědních oborů hygiena práce a ergonomie a jejich aplikace v dopravě. Předmětem oboru hygiena práce je vliv pracovních podmínek na zdraví pracujících a vytváření a ochrana zdravých pracovních podmínek. Předmětem oboru ergonomie jsou vzájemné vazby člověka, stroje a prostředí. Získané poznatky umožní studentům techniku co nejvíce přizpůsobit možnostem a schopnostem člověka.<br>     V praktických cvičeních se studenti seznamují s některými metodikami měření a hodnocení hygienických a ergonomických parametrů a aplikují získané poznatky na modelových i konkrétních případech. Součástí cvičení jsou exkurze.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24072405.html