Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Evropská integrace po druhé světové válce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15Y2EI KZ 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Kurz volně navazuje na Kořeny evropské integrace a zabývá se problematikou formování moderní Evropy a procesem jejího sjednocování po 2. světové válce. Výklad se soustřeďuje na integrační procesy ve druhé polovině 20. století, (opět v rovině ekonomické, vojenské i politické), a to jak z hlediska kontinuity, tak i diskontinuity sledovaného vývoje. Výukový cyklus je rozdělen do tří celků, z nichž první je věnován rámci poválečné integrace, druhý pak vzniku a vývoji evropských institucí a třetí i problémům, vývoji a perspektivám evropské integrace po roce 1986 (po přijetí Aktu o jednotné Evropě). Proces postupného vzniku Evropské unie (jejích předchůdců a institucí) je vysvětlován v kontextu globálního poválečného vývoje. Zvláštní pozornost je věnována problematice rozšiřování integračního rámce a vstupu České republiky do EU.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24072305.html