Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Programovací jazyk C++

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y2PJ KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Filozofie objektově-orientovaného programování a jazyka C++. Základní pojmy - třída, konstruktory a destruktory, přetěžování metod, dědění, virtuální metody, výjimky, proudy, přetěžování operátorů, implementace abstraktních datových typů, genericita, knihovna STL.

Požadavky:

základní znalosti programovacího jazyka C

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost využití objektově orientovaného přístupu a principů OOP k řešení problémů, jejich využívání při programování v jazyce C++.

Studijní materiály:

Racek S., Kvoch M.: Třídy a objekty C++, KOPP 1998

Racek S.: Objektově orientované programování v C++, KOPP 1995

Liberty J.: Naučte se C++ za 21 dní, Computer Press 2001

Schildt H.: Nauč se sám C++, Softpress 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24072005.html