Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zklidňování dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2ZK KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Zuzana Čarská
Cvičící:
Zuzana Čarská
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Zásady a principy dopravního zklidňování. Řešení komunikační sítě. Uspořádání prostoru místních komunikací. Psychologické a fyzické překážky a jejich kombinace. Zpomalovací prahy, zpomalovací polštáře a zvýšené plochy. Prvky zklidňování dopravy na křižovatkách. Hodnocení dopravního zklidňování. Pěší zóny. Obytné ulice a obytné zóny.

Požadavky:

základy dopravního inženýrství

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Podrobné seznámení s jednotlivými zklidňovacími prvky, vysvětlení vhodnosti použití jednotlivých zklidňovacích prvků a jejich kombinací v závislosti na místě použití.

Studijní materiály:

TP 103 Navrhování obytných a pěších zón

TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi

TP 132 Zásady dopravního zklidňování na místních komunikacích

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24070605.html