Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nelineární systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y2NT KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Konstrukce modelů, identifikace parametrů. Metody analýzy spojitých a diskrétních nelineárních systémů. Použití diferenciálních a diferenčních rovnic, stavové rovnice. Speciální vlastnosti nelineárních systémů - rozvětvení, solitární a chaotická řešení. K řešení nelineárních modelů budou studenti používat prostředí MATLAB a Mathematica.

Požadavky:

Řešení diferenciálních a diferenčních rovnic popisující lineární systémy, základy numerické matematiky. Znalost použití prostředí MATLAB a Simulink.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti nelineárních systémů a schopnosti využití těchto znalostí v inženýrské praxi. Schopnost identifikovat obvyklé nelineární jevy v problémech řízení a analyzovat je. ,

Studijní materiály:

Holodniok M., Klíč A., Kubíček M., Marek M., Metody analýzy nelineárních dynamických systémů, Praha, Academia, 1986; Sastry S., Nonlinear Systems Analysis, Stability and Control., Springer Verlag, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24069605.html