Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kódování a základy kryptologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y2KK KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Kryptologie studuje metody přenosu textových zpráv v utajeném tvaru a způsoby jejich kódování a dekódovaní. Bezpečnost a ochrana informace, algoritmická obtížnost kódu nebo problematika samoopravujících se datových souborů. Kryptologie využívá moderní algebraické metody, nové poznatky z teorie čísel a metody rychlých číslicových algoritmů. Ve cvičeních se budou posluchači na konkrétních zadáních pokoušet o dekódování.

Požadavky:

Znalost matematiky, zejména lineární algebry (na úrovni základních bakalářských univerzitních kurzů). Schopnost pracovat s pojmy: množina, algebraické těleso atd.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled o dvou základních aspektech ochrany informace při přenosu dat - kódování a šifrování. Základní orientace v problematice konstrukce základních typů kódů a šifer.

Studijní materiály:

, Garfinkel S., Šifrování pro každého, PGP, Pretty Good Privacy, Computer Press, 1998, Koblitz N., A Course in Number Theory and Cryptography, Springer, 1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24069405.html