Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kořeny evropské integrace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y1KI KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Kurz je určen zájemcům o historické kořeny procesu evropské integrace, a to především v rovině ekonomické, ale i vojenské a politické. Výklad je rozdělen do dvou základních částí, přičemž první z nich je věnována zrodu evropské myšlenky a její proměně v jednotlivých historických epochách, zatímco ve druhé pak budou analyzovány předpoklady a počátky nadnárodní integrace do 2. světové války. Pozornost se soustředí zejména na fenomén tzv. průmyslové revoluce a na následný proces industrializace s důrazem na jeho integrační roli (v rovině nejen ekonomické, ale i politické, vojenské či kulturně civilizační). Sledovány budou rovněž prvky kontinuity a diskontinuity integračních procesů, a to zejména v souvislosti s dopadem světových válek. Jednotlivá témata budou probírána komparativně, a to vždy v kontextu dobového vývoje, z hlediska dobové mocenské rovnováhy, jakož i s přihlédnutím k proměnám dobových mezinárodních vztahů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24065905.html