Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Provozní uspořádání stanic

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y1PU KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Martin Jacura
Cvičící:
Martin Jacura
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Přípojné železniční stanice. Zařízení pro přepravu osob. Zařízení pro nákladní přepravu. Vlečky a závodová doprava. Pásmové stanice. Seřaďovací nádraží. Odstavné stanice. Technologie práce stanice ve vazbě na její stavební uspořádání. Dokumentování stanic na železniční síti v ČR.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se zásadami navrhování železničních stanic a jejich jednotlivých zařízení s ohledem na význam stanice a charakter provozu.

Studijní materiály:

Jirsák Z. a kolektiv: Železniční stanice a uzly, Praha, SNTL, 1979

Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30, Praha, skripta ČVUT, 1999

Jacura M a kol.: Optimální podoba přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy [certifikovaná metodika]. Praha: ČVUT, 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24064005.html