Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pěší a cyklistická doprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y1PC KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Komunikace a přechody pro chodce. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Návrh sítě cyklistických tras. Způsoby vedení cyklistů a návrhové parametry pro cyklisty. Oddělení cyklistů od ostatních druhů dopravy. Komunikace pro cyklisty a jejich projektování – jednosměrné ulice, vyhrazené jízdní pruhy, zastávky hromadné dopravy, křížení s ostatními druhy dopravy, křižovatky. Svislé a vodorovné dopravní značení pro cyklisty.

Požadavky:

nejdou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání podrobných znalostí o navrhování komunikací pro chodce a cyklisty včetně složitých a zvláštních situací se zřetelem na bezpečnost nemotorové dopravy.

Studijní materiály:

Bartoš L.: TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Technické podmínky MD ČR, Mariánské Lázně, KOURA Publishing, 2006.

Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní systémy a stavby 20, 30. Praha, skripta ČVUT, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24063905.html