Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie grafů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y1TG KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Orientované a neorientované grafy, ohodnocený graf, matice popisující graf, minimální kostra grafu, nejkratší cesta, Eulerovské tahy, prohledávání grafu, párování v bipartitních grafech, toky v sítích. Algoritmy řešení existenčních a optimalizačních úloh. Přístup k řešení NP-těžkých úloh, heuristické postupy.

Požadavky:

znalost základních pojmů z teorie grafů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní teoretické poznatky o možnosti použití teorie grafů při řešení konkrétních úloh z oblasti dopravních a logistických problémů. Klasické úlohy, zaměření na dopravní sítě. Seznámení s problematikou algoritmizace.

Studijní materiály:

Demel, J: Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia, 2002

Matoušek, J., Nešetřil, J.: Kapitoly z diskrétní matematiky, Praha, Karolinum, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24063405.html