Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Management a marketing letecké dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21MMLD Z,ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Postavení letecké dopravy. Charakteristika přepravního trhu. Strategie podnikání leteckých podniků. Licencovaná obchodní letecká doprava. Oceňování majetku a závazky společnosti. Tarifování v mezinárodní přepravě cestujících. Letecké aliance. Letové řády. Knihování, způsoby rezervace. Přijetí cestujících k přepravě. Zodpovědnost dopravce.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání teoretických znalostí pro praxi.

Studijní materiály:

Duchoň B.: Ekonomika a management podniku, Sedláček B.: Provoz a ekonomika letecké dopravy.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24062305.html