Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Signály a kódy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20SK Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Jan Přikryl, Jindřich Sadil
Cvičící:
Jan Přikryl, Jindřich Sadil
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Základy analýzy signálů - jejich reprezentace v časové a frekvenční oblasti. Diskretizace signálů, vzorkování, kvantování a kódování. Přenos signálů. Analogová a diskrétní modulace signálů v základním a přeloženém pásmu a její použití. Koncepty teorie kódování a šifrování. Principy tvorby bezpečnostních a samoopravných kódů a jejich užití v praxi. Základy kryptografie, kryptosystémy a kryptografické protokoly. Praktické příklady v MATLABu.

Požadavky:

znalosti algebry, matematické analýzy a funkcí komplexní proměnné, přenosu informací, modelování systémů, programovacího prostředí MATLAB

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání teoretických znalostí o reprezantaci signálů v časové a frekvenční oblasti, o vlastnostech signálů a způsobech jejich přenosu prostředím v přeloženém a základním pásmu. Seznámení studentů s principy kódování signálů za účelem jeich přenosu a zabezpečení, základními koncepty moderní kryptografie a běžnými kryptografickými nástroji.

Studijní materiály:

F. Vejražka, Z. Hrdina: Signály a kódy, ČVUT, 2002

R. Jiroušek a kol.: Principy digitální komunikace, LEDA, 2006

Adámek, J. Kódování. SNTL, Praha, 1989, 191 s.

Adámek, J. Kódování a teorie informace. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1991

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24061105.html