Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Železniční stanice a uzly

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZSU Z,ZK 3 1+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Předmět navazuje na odpřednášený předmět „Stavby kolejové dopravy“ a vychází z provozu práce ve stanicích. Zabývá se konstrukčními prvky stanic. Schémata stanic jsou odvozována na základě technologie práce ve stanici. V přednáškách jsou odvozovány obecné principy, které jsou v aplikacích ukázána na příkladech. Jsou probrána jednotlivá zařízení ve stanicích a koncepce jednotlivých stanic a uzlů.

Požadavky:

Absolvování bakalářského studia se zaměřením na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, na provoz na dopravních cestách a řešení dopravy v městských a příměstských regionech. Předmět navazuje na odpřednášený předmět Stavby kolejové dopravy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh konstrukčních prvků stanice. Seznámení s koncepcí uzlů a stanic.

Studijní materiály:

Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30, Praha, skripta ČVUT, 1999, Daněk J., Vonka J.: Dopravní provoz železnic, Praha, SNTL, 1988

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24057305.html