Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Plavba, vodní doprava a její zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PVB ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Charakteristika vodní dopravy. Infrastruktura vodní dopravy a zásady její výstavby. Plavební komory, lodní zdvihadla a vnitrozemské přístavy. Plavidla a plavba po vodních cestách. Právní řád ve vnitrozemské plavbě a jeho přizpůsobení předpisům Evropských společenství. Mezinárodní vztahy ve vnitrozemské plavbě.

Požadavky:

Absolvování bakalářského studia se zaměřením na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, na provoz na dopravních cestách a řešení dopravy v městských a příměstských regionech.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základy návrhu vodních cest a plavebních komor.

Studijní materiály:

Čábelka J.: Vodní cesty a plavba, Praha, SNTL, 1976, Medřický V.: Navrhování plavebních stupňů, skriptum, Zákon č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24057205.html