Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Inženýrské sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12IZS ZK 3 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Poskytnutí uceleného souboru informací o technickém řešení inženýrských sítí a o jejich koordinaci v podmínkách jejich rekonstrukce a nové výstavby s přihlédnutím k vazbě na pozemní komunikace, k tvorbě a ochraně životního prostředí, s ohledem na zdokonalování technické mapy a informační soustavy o urbanizovaném území a včetně uplatnění hlediska provozu sídel (jejich technické funkce v pojetí městského inženýrství).

Požadavky:

Absolvování bakalářského studia se zaměřením na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, na provoz na dopravních cestách a řešení dopravy v městských a příměstských regionech.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh technického řešení inženýrských sítí při rekonstrukci i nové výstavbě.

Studijní materiály:

Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství (1) a (2), Praha, ACADEMIA, 1998 a 2001, Šrytr P., Synáčková M.: Inženýrské sítě, Praha, Vydavatelství ČVUT, doplňkové skriptum, 1999, Šrytr P., Synáčková M. a kol.: Inženýrské sítě, Praha, Ediční středisko ČVUT, 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24057005.html