Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Dopravní řešení v územním plánování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12DUPL Z,ZK 3 1+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Vysvětlení základních pojmů územního plánování v souvislosti se zásadami dopravního řešení. Vliv dopravy na velikost a tvar města, principy řešení různých druhů dopravy. Dopravní zklidňování. Komplexní dopravní studie. Multikriteriální hodnocení.

Požadavky:

Absolvování bakalářského studia se zaměřením na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, na provoz na dopravních cestách a řešení dopravy v městských a příměstských regionech.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh dopravní sítě ve městě, návrh dopravně zklidněných komunikací (obytná zóna).

Studijní materiály:

Maier K.: Územní plánování, Praha, Vydavatelství ČVUT, 2000, Jirava P.: Dopravní řešení v územních plánech, Praha, Vydavatelství ČVUT, Tatíček M.: Technika územního plánování, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24056905.html