Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Jazyk - němčina 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15J2N2 ZK 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Práce s odbornými texty a odborným lexikem. Gramaticko-lexikální struktury vyšší pokročilosti. Formální styl. Prohlubování řečových i mluvnických dovedností. Aktivní užívání cizího jazyka při prezentaci výsledků odborné činnosti v rovině ústní i písemné. Využití prostředí jazykové laboratoře jako nástroje výuky aktivní komunikace.<br>    Posluchači oboru PL povinně studují angličtinu.

Požadavky:

Absolvování předchozího zápočtu nebo zvládnutí odpovídajícího učiva.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikace a rozšíření jazykových znalostí na konkrétní obor studia. Tvorba vlastních výstupů písemných i ústních.

Studijní materiály:

C. Conlin, Unternehmen Deutsch. Neubearbeitung, Stuttgart 2004, Becker, Braunert, Eisfeld, Dialog Beruf 1, Ismaning 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24055505.html