Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Jazyk - angličtina 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15J2A2 ZK 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Práce s odbornými texty a odborným lexikem. Gramaticko-lexikální struktury vyšší pokročilosti. Formální styl. Prohlubování řečových i mluvnických dovedností. Aktivní užívání cizího jazyka při prezentaci výsledků odborné činnosti v rovině ústní i písemné. Využití prostředí jazykové laboratoře jako nástroje výuky aktivní komunikace.<br>    Posluchači oboru PL povinně studují angličtinu.

Požadavky:

Absolvování předchozího zápočtu nebo zvládnutí odpovídajícího učiva.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikace a rozšíření jazykových znalostí na konkrétní obor studia. Tvorba vlastních výstupů písemných i ústních.

Studijní materiály:

Cunningham - Moor, Cutting Edge Int., Longman, London, 1999, McCarthy, M. and O'Dell, F., English Vocabulary in Use - intermediate, CUP, Cambridge, 1999, Murphy, R., English Grammar in Use, CUP, Cambridge, 1998, Swan, M. and Walter, C., The Good Grammar Book, OUP, Oxford, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24055405.html