Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení a provoz křižovatek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12RPKR Z,ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Seznámení se s různými způsoby navrhování světleného signalizačního zařízení (dynamické a pevné signální programy), návrh světelné koordinace několika SSZ. Informace o typech, rozlišení a způsobech navrhování křižovatek na pozemních komunikacích.

Požadavky:

Absolvování bakalářského studia se zaměřením na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, na provoz na dopravních cestách a řešení dopravy v městských a příměstských regionech.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh světelně řízené křižovatky, koordinace několika křižovatek řízených SSZ.

Studijní materiály:

Jirava P., Slabý P.: Dopravní inženýrství, Praha, ČVUT, 1990, Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace. Návody k projektu., Praha, ČVUT, 1997, Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu, technické podmínky TP 81, CDV, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24052705.html