Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekologie v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12EKD Z,ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Historický vývoj krajiny, zahrad a městské zeleně. Vymezení pojmu krajina. Vlivy antropogenní činnosti na krajinu. Jednotlivé druhy dopravy, vlivy globální, regionální a lokální. Lokální vlivy dopravy na životní prostředí. Hluk a vibrace, exhalace, dopravní nehody a střety se zvěří, zábor půdy a destrukce osídlení, spotřeba velkého množství energie, bariérový efekt. Dopady dopravy na prostředí našich měst. Dopady dopravy na krajinu. Krajina jako dynamický systém. Krajinné plánování. Metody hodnocení krajiny. Obnova a stabilizace krajiny. Krajinotvorné programy. Doprava a trvale udržitelný rozvoj.

Požadavky:

Absolvování bakalářského studia se zaměřením na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, na provoz na dopravních cestách a řešení dopravy v městských a příměstských regionech.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh opatření ke snížení negativních vlivů dopravy.

Studijní materiály:

Rohon P.: Životní prostředí 40. Tvorba a ochrana krajiny., Praha, ČVUT, 2001, Brinke J.: Úvod do geografie dopravy, Praha, UK, 1999, Kalvová J., Moldan B.: Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů, Praha, UK, 1996, Čihař M.: Ochrana přírody a krajiny I, Praha, UK, 1998, oMoldan B.: Životní prostředí, globální perspektiva., Praha, UK, 1995, oMoldan B.: (Ne)udržitelný rozvoj, Praha, UK, 2001, oMedek F.: Ekologie a urbanizovaný prostor, 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24052605.html